Založ si blog

Záhadný jazyk aspergerov

Vraví sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Aspoň tak mi vždy hovorievala moja mama. Taktiež vravievala: „Len sa uč, veď sa učíš pre seba.“ A tak som sa učila. A keď som porodila dieťa, ktoré už od ranného veku vnímalo svet inak ako jeho rovesníci, tak som sa rozhodla, že sa naučím jeho jazyk. Že sa naučím ten unikátny spôsob, akým vníma svet. Vďaka tomu som pochopila slová mojej mamy. Bolo to akoby som sa stala iným človekom a postupne sa učila cudzí jazyk, ktorému rozumelo len málo vyvolených. Preto by som vám teraz rada priblížila tento fascinujúci jazyk a pokúsila sa objasniť jeho základné pravidlá.

 

Termín Aspergerov syndróm (AS) prvý raz použila Lorna Wingová v odbornej publikácií z roku 1981. Označila ním deti a dospelých, ktorí mali príznaky chovania, na ktoré upozornil viedenský pediater Hans Asperger. Vo svojej dizertačnej práci v roku 1944 popísal štyroch chlapcov vymykajúcim sa štandardnému profilu vrstovníkov sociálnych, jazykových a kognitívnych (myšlienkových) vedomostí.

 

Lorna Wingová (Burgoine a Wing, 1983) na základe svojich zistení vymedzila základné klinické príznaky Aspergerovho syndrómu nasledovne:

 

nedostatok empatie

jednoduchá a nepriliehavá interakcia

obmedzená, prípadne neexistujúca schopnosť budovať a udržiavať priateľstvá

pedantsky presná, jednotná reč

nedostatočná neverbálna komunikácia

hlboký záujem o špecifický jav či predmety

nemotornosť, neprirodzené pozície

 

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia prevládal názor, že Aspergerov syndróm je druh autizmu a pervazívna vývojová porucha, čo znamená, že zasahuje do všetkých oblastí dieťaťa. V súčasnej dobe je vnímaný ako pod kategória autistického spektra a má svoje vlastné diagnostické kritéria. V neposlednom rade odborné informácie poukazujú na skutočnosť, že je oveľa viac rozšírený než klasický autizmus a možno ho diagnostikovať u detí, pri ktorých by ani nikto nepredpokladal, že ide o autistické dieťa. (ATTWOOD, T.: Aspergerov syndróm, s.20-22) Aspergerov syndróm býva častokrát označovaný pojmom sociálna dyslexia, stretávame sa aj názvom „vysoko-funkčný autizmus“, kedy dieťa je schopné žiť plnohodnotne v spoločnosti, ak dostane príslušnú pomoc, napríklad formou asistencie a učí sa individuálnym spôsobom rozpoznávať sociálne interakcie. Neskôr sú takéto deti plnohodnotnými členmi spoločnosti a dokážu využiť svoj excelentný potenciál v pracovnej aj súkromnej sfére. Ak však tieto deti nedostanú v ranom detstve pomoc t. j. pozornosť, ktorú potrebujú, tak sa u nich môžu vyskytnúť, vo väčšom rozsahu ako u neurotypických jedincov, pridružené diagnózy (napríklad: depresie, alkoholizmus, schizofrénie, suicidálne tendencie…) a končia ako potenciálny poberatelia sociálnych dávok.

 

V dnešnej dobe už vieme, že deti s AS netrpia nedostatkom empatie, ale ich mozog vníma viac logicky, než emocionálne(viac pozri stránku www.asperger.sk). Nerozumejú irónií. Pri rozvoji empatie potrebujú počuť logické argumenty, presné popisy emócií i situácií, ktoré prežívajú oni aj iní, vysvetliť pokojným hlasom vhodné chovanie, a až potom sa daným sociálnym vzťahom dokážu naučiť porozumieť a osvojené postupy používať v bežnom živote. Počas mojich dlhoročných pozorovaní som si všimla, že tieto deti nie sú schopné porozumieť najmä tomu, že niekto, a nie to ešte väčšina spoločnosti, vníma svet inak ako oni. Pri tomto sprevádzaní musia byť rodičia veľmi pozorní a dôslední. Asi by bolo pre každého z nás veľmi stresujúce zistiť, že sme tí iní a väčšina ľudí nám nerozumie. Našej rodine pomohla úprimnosť. Vysvetlila som všetkým, že syn vníma svet trochu inak ako väčšina ľudí a preto potrebuje viac vysvetľovať ako fungujú sociálne vzťahy, hrať sa v menších kolektívoch, využívať sociálny oddych (t. j. prepodnetovaný z ľudí, školy, hluku – mať možnosť odísť do ústrania). Nie je pravda, že aspergeri nedokážu budovať a udržiavať priateľstvá. Nájsť si kamarátov je pre nich ťažie na rozdiel od bežných ľudí, pretože nevedia odpozorovať (nerozlišujú správne mimiku tela a nečítajú neverbálnu komunikáciu) ako sa kamarátstva prirodzene utvárajú. Majú deficit tzv. „sociálneho taktu“, ktorý by im napovedal ako sa zachovať v danej situácií (napríklad prispôsobím sa hre inému rovesníkovi). Princíp udržania priateľstva potrebujú logicky vysvetliť. To znamená, že potrebujú slovami zdôvodniť ako si získať a udržať kamarátov, a ako majú s nimi správne komunikovať.

 

V princípe existujú dva typy aspergerov tzv. konštruktívni a deštruktívni. Konštruktívni sú „aspíci“ ako Sheldon Cooper zo seriálu „Big Ben Theory“ (Teória veľkého tresku)“. To sú tí inteligentní „podivíni“ zavretí vo svojej izbe listujúc si encyklopédiu za encyklopédiou, pretože potrebujú naplniť svoj hlad po informáciách. Väčšinou sú označení len za introvertov alebo „biflošov“, dostanú sa ľahko na gymnázia, kde od nich opisujú, vynikajú v matematike, či fyzike a doktorát si zväčša robia na FIV. Okolie vníma ich inakosť, ale keďže nie sú nijako zvlášť nároční a väčšinu času trávia „vo svojom svete“, ich spoločnosť viac-mennej akceptuje. Problém môže nastať vtedy, keď je ich správanie okolím nepochopené. Drvivá väčšina je v škole vystavená šikane. Na to by si mali dať rodičia a učitelia najväčší pozor. Takéto deti môžu mať sebavražedné myšlienky alebo končiť na antidepresívach. Preto je dobré aby si rodičia s takýchto detí našli cestu do ich sveta (veľmi dôležité je tráviť veľa času s dieťaťom a počúvať ho) aby im dieťa vedelo včas povedať, keď má problém. Je náročné dieťa trhať od jeho jednostranných záujmov; nám pomáha ak spravím k synovi prvý krok, napríklad tým, že s ním čítam jeho obľúbené knihy. Veľa ho chválim, vyzdvihujem jeho pozitívne vlastnosti, vysvetľujem, že aj ja mám potreby a chcem ísť napríklad na prechádzku a potrebujem aby ma tej prechádzke sprevádzal. Najprv spravím to čo má rád, zdieľam s ním jeho svet (ktorý ma možno aj nudí, lebo môj mozog vníma inak ako jeho), prejavím mu lásku a potom urobí to čo potrebujem ja – otvorí sa môjmu vnímaniu. Druhý typ bývajú aspergeri deštruktívni. Takéto deti môžu mať aj pridružené diagnózy, napríklad ADHD (porucha pozornosti tzv. hyperaktivita), dyspraxiu (problém s hrubou motorikou a koordináciou pohybov), Tourettov syndróm (tiková porucha, jej nositelia/obete nedokážu ovládať niektoré stereotypné pohyby, tlieskanie, výkriky, vydávanie zvukov a podobne, ktoré spoločnosť môže pri absencií vedomostí vyhodnotiť ako útok), dyslexiu (porucha čítania), dysgrafiu (problém s písaním), dysortografiu (problém s používaním gramatických pravidiel), dyskalkúliu (problém s číslami), ale aj dysfáziu (odlišný, oneskorený vývin reči, málokedy jazyku nerozumejú, ale práveže často ho nevedia používať adekvátne ku svojmu veku). A to všetko môžu mať napriek nadpriemernému IQ, ktoré je u nich často viditeľné už od raného veku. Tieto deti bývajú najviac problematické, nakoľko vyžadujú najviac pozornosti, a keď ju nedostanú, tak na hodinách vyrušujú. Majú veľa energie, ktorú ešte nedokážu regulovať – potrebujú viac pomoci pri jej smerovaní. Keď sú „prepodnetovaní“ zo „sociálneho hluku“ (je na nich kladených priveľa požiadaviek, ktoré nezvládajú spracovávať – napríklad učiteľka ochorie a sú spojení s inou triedou bez vysvetlenia, kamarát sa dnes nechce hrať obľúbenú hru, v jedálni niekto obsadí obľúbené miesto..) zažívajú nával emócií. Potrebujú sa naučiť upokojiť sa, k tomu v škole pomáha oddychovať v miestnosti, kde je pokoj a jednoduché pravidlá tzv. stereotyp (v ich reči „bezpečie“). Na takúto prácu s deťmi s AS sú vhodní asistenti učiteľa, či žiaka, ale tých je momentálne veľmi náročné získať a takéto deti sa môžu stať v našom školskom systéme prakticky „nevzdeľatelné“. Končia v súkromných školách, ktoré sa aspoň snažia o inklúziu, asistentov im robia rodičia a mnohí ich aj učia doma alebo v tých najhorších prípadoch, keď rodičia nedokážu bojovať s neprajných systémom školstva, sú umiestnení v zariadeniach ĽVS, či v školách pre tzv. nízkofunčných autistov, kde ešte viac stagnujú, lebo nemajú rovesníkov, od ktorých by sa mohli učit primerané sociálne správanie. Sú vyčleňovaní. Sami. Ešte viac pohltení svetom AUTIZMU.

 

Žiť na Slovensku s akoukoľvek inakosťou je veľmi náročné. Pri tom svet aspergerov je úžasný a skúmať jeho jazyk je nádherná cesta plná objavovania nových možností. Pretože tieto deti dokážu pochopiť náš svet a jeho pravidlá ak dostanú pozornosť, ktorú potrebujú. Dokážu nám pomáhať, predať svoj talent, smerovať v prospech spoločnosti svoj silný potenciál, výnimočnosť, nadanie a vedia byť neskutočne vďačné. Chcú byť súčasťou našej spoločnosti, chcú vyrásť, pracovať, založiť si rodiny, platiť dane, budovať komunity. Potrebujú len dobrého tlmočníka, ktorý by im vysvetlil pravidlá sociálnej interakcie. Preto sa učme ich jazyk a objavme spolu záhadný svet aspergerov.

 

Medzi známych aspergerov patria: Eminem, Bill Gates, Bobby Fisher, Woody Allen, Alfred Hitchcock, Mark Twain, Franz Kafka, Henry Ford, Einstein, Mozart, Bethoween…

 

 

Takto vychovávame (vychovávate) svoje deti – aby nenávideli a odsudzovali

12.09.2016

Zverím sa vám s jedným príbehom, ktorý mi napísala moja kamarátka: Dnes podvečer sme sa so synom vybrali na ihrisko na typickom sídlisku v Bratislave. Od štvrtka poobede bol Max chorý doma - viac »

Známky nie sú všetko

06.07.2016

Posledný školský deň máme za sebou. Prváčikovia odovzdali váženým pani učiteľkám bonboniéry a orchidei z Lidla v kvetináčoch. Školské brány sa zatvorili. Ostalo len vysvedčenie. Čo viac »

Deti ako zrkadlá

24.05.2016

Na školách nám pribúdajú deti s tzv. „diagnózami“. Nedobrovoľne sa pohybujem sa v prostredí učiteľov, vychovávateľov, psychológov, psychiatrov, špeciálnych pedagógov, rodičov detí viac »

kongres, donald trump, snemovňa reprezentantov

Snemovňa reprezentantov schválila zákon, ktorý má brániť USA vystúpiť z NATO

23.01.2019 06:43

Zákon sa objavil v situácii, NATO otriasajú spory o výdavky na obranu či rozdielne názory na dohodu o iránskom jadrovom programe.

Minister

VIDEO Stanica Luhanska: Keď sa tisíce ľudí brodí koridorom lemovaným mínami

23.01.2019 06:00

Na jedinom priechode medzi Kyjevom kontrolovaným územím a samozvanou Luhanskou ľudovou republikou je rušno po celý rok. Aj teraz, keď panujú mínusové teploty.

Peniaze, jen, euro, libra, dolár

Bruno Le Maire: Nerovnosť môže viesť ku kolapsu kapitalizmu

23.01.2019 00:00

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire varoval pred možným kolapsom kapitalizmu, ak sa bude prehlbovať ekonomická nerovnosť vo svete.

Izreal, Gaza, Palestína

SOHR: Nedeľňajšie údery Izraela v Sýrii zabili 21 ľudí, najmä Iráncov

22.01.2019 23:16

Izraelské nálety mierili na pozície iránskych jednotiek, ktoré pomáhajú sýrskej vláde v občianskej vojne.

adhd

aj hyperaktivta vie byť krásna... blog o tom ako nás môžu odlišnosti posilniť... zozbierané skúsenosti rodičov hyperaktívnych detí (detí s poruchami pozornosti) a tiež detí s aspergerovým syndrómom, detí s DYS - poruchami, nadaných detí, detí s fetálnym alkoholovým syndrómov... pretože všetci tu plávame spolu a zažívame to isté

Štatistiky blogu

Počet článkov: 19
Celková čítanosť: 93232x
Priemerná čítanosť článkov: 4907x

Autor blogu

Kategórie